Zaproszenie do składania ofert na wykonanie w roku 2023 okresowej kontroli obiektów budowlanych będących w zarządzie Regionalnego TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych będących w zarządzie Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe na wykonanie w roku 2023 okresowej kontroli obiektów budowlanych będących w zarządzie Regionalnego TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Formularz ofertowy – okresowej kontroli obiektów budowlanych w zarządzie RTBS – *DOC
Formularz ofertowy – okresowej kontroli obiektów budowlanych w zarządzie RTBS – *PDF
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym w Zielonej Górze przy ulicy Krętej 45 AB.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym w Zielonej Górze przy ulicy Krętej 45 A,B.

Zapytanie ofertowe na malowanie klatek schodowych w Zielonej Górze przy ul. Krętej 45 AB 
Załącznik nr 1
Formularz ofertowy – malowanie klatek schodowych – *DOC
Formularz ofertowy – malowanie klatek schodowych – *PDF
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie zewnętrznym oraz utrzymanie czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piwna 6A-6B w Zielonej Górze.

ZMIANA TERMINU – do poniedziałku 29.05.2023 (poniedziałek).

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na utrzymanie czystości wraz z pielęgnacją zieleni na terenie zewnętrznym oraz utrzymanie czystości wewnątrz budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piwna 6A-6B w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości (wraz z pielęgnacją zieleni) na terenie zewnętrznym oraz w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Piwna 6A-6B W zielonej Górze
załącznik – harmonogram prac
Formularz ofertowy –  – *DOC
Formularz ofertowy –  – *PDF
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług kominiarskich w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie usług kominiarskich w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług kominiarskich – zasoby własne i powierzone
Formularz ofertowy – wykonanie usług kominiarskich – *DOC
Formularz ofertowy – wykonanie usług kominiarskich – *PDF
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn zalewania miejsc postojowych w halach garażowych budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze przy ul. Augustowskiej 13 i 15.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na na wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn zalewania miejsc postojowych w halach garażowych budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze przy ul. Augustowskiej 13 i 15.

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn zalewania miejsc postojowych w halach garażowych budynków wielorodzinnych przy ul. Augustowskiej 13 i 15
załącznik nr 1
załącznik nr 2
Formularz ofertowy – wykonanie ekspertyzy – *DOC
Formularz ofertowy – wykonanie ekspertyzy – *PDF
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na prawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji w Nowym Miasteczku.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w imieniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowe Miasteczko Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 599/45, obręb ew.0001, jedn. Ew. 080406_4 Nowe Miasteczko”.

Zapytanie ofertowe na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji w Nowym Miasteczku.
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie czyszczenia i odnowienia powierzchni drewnianych elewacji dwóch budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze
przy ul. Obywatelskiej 29 i 31.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na na wykonanie czyszczenia i odnowienia powierzchni drewnianych elewacji dwóch budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 29 i 31.

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia i odnowienia powierzchni drewnianych elewacji WM Obywatelska 29-31
Formularz ofertowy – odnowienie elementów elewacji – *DOC
Formularz ofertowy – odnowienie elementów elewacji – *PDF
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku wielorodzinnym w Gubinie przy ulicy Sportowej.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku wielorodzinnym w Gubinie przy ulicy Sportowej.

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Formularz ofertowy – instalacja fotowoltaiczna – *DOC
Formularz ofertowy – instalacja fotowoltaiczna – *PDF
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług kominiarskich

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie usług kominiarskich w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.”

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług kominiarskich
Formularz ofertowy
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu elektrycznego.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu elektrycznego w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu elektrycznego
Formularz ofertowy – przegląd elektryczny
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu gazowego.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu gazowego w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu gazowego
Formularz ofertowy- przegląd gazowy
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu podestów schodowych oraz murków przy garażach

Regionalne TBS Sp. z  o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu podestów schodowych oraz murków przy garażach w budynku wielorodzinnym w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 15.

Zapytanie ofertowe-Obywatelska 15
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi: malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym w Zielonej Górze przy ul. Krętej 39.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym w Zielonej Górze przy ul. Krętej 39 A, B, C, D, E.

Zapytanie ofertowe Kreta 39 ABCDE
Załącznik do zapyt. of. Kręta 39
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi: malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym w Zielonej Górze przy ul. Krętej 43.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym w Zielonej Górze przy ul. Krętej 43 D, E.

Zapytanie ofertowe Kręta 43 DE
Załącznik do zapyt. of Kreta 43
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi: okresowa kontrola instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych i kotłowniach.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych i kotłowniach w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie kontroli instalacji i urządzeń gazowych w lokalach mieszkalnych i kotłowniach
Formularz ofertowy

_________________________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług: wymiana ciepłomierzy, wymiana wodomierzy

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie usług wymiany ciepłomierzy i wodomierzy w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Zapytanie ofertowe na wymianę ciepłomierzy
Zapytanie ofertowe na wymianę wodomierzy
Formularz ofertowy na wykonanie usługi

_________________________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług kominiarskich

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie usług kominiarskich w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług kominiarskich
Formularz ofertowy na wykonanie usług kominiarskich

_________________________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie drugiego etapu inwestycji tj. adaptacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wiechlicach