Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej zwołuje na dzień 21 marca 2018r. zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Obywatelska 29-31 w Zielonej Górze.

Zebranie rozpocznie się o godz. 1630 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 11, przy ul. Spawaczy 3D w Zielonej Górze.