Regionalne TBS w Zielonej Górze, działając jako zarządca nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 29-31, zwołuje na dzień 20 marca 2019r. zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Obywatelska 29-31 w Zielonej Górze. Zebranie rozpocznie się o godz. 1700 w świetlicy Zespołu Szkół Akademickich („Lotnik”) przy ul. Szosa Kisielińska 18 w Zielonej Górze (po prawej stronie od wejścia).