Regionalne TBS w Zielonej Górze, działając jako zarządca nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Krętej 39ABCDE, zwołuje na dzień 25 marca 2019r. zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Kręta 39
w Zielonej Górze. Zebranie rozpocznie się o godz. 1630 w siedzibie zarządcy, przy ul. Niecałej 2G w Zielonej Górze (wejście obok apteki, I piętro).