Głosowanie nad Uchwałami drogą korespondencyjną.

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej informuje, że karta do głosowania wraz z pismem dostarczona została do Państwa skrzynek pocztowych. Podpis (wyłącznie właściciela lokalu lub pełnomocnika) należy złożyć na karcie w okienku „za” lub „przeciw” przy każdej Uchwale oraz w dolnej części karty. Po podpisaniu karty należy ją zwrócić do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się w wiatrołapie Państwa budynku, oznaczonej napisem „RTBS” lub odesłać pocztą tradycyjną (do 05.07.2020 r.) na adres:

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Niecała 2G
65 – 246 Zielona Góra

uchwała nr 1 -przyjęcie sprawozdania finansowego
uchwała nr 2 – ws przeksięgowania nadwyżki na fundusz remontowy
uchwała nr 3 – udzielenie absolutorium
uchwała nr 4 – przyjecie planu gospodarczego i uchwalenie stawek
uchwała nr 5 – ustalenie stawki na fundusz remontowy