rtbslogom2Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze zostało powołane 15.10.1998 roku w celu popierania i rozwoju budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Podstawowym przedmiotem działalności jest budowa, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i powierzonymi oraz budowa i sprzedaż mieszkań w systemie developerskim.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26.10.1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, przepisów kodeksu spółek handlowych oraz postanowień aktu założycielskiego.

Organy Spółki i kadra zarządzająca

Zgromadzenie Wspólników: 

 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Gmina Gubin o statusie miejskim
 • Gmina Jasień
 • Gmina Sulechów
 • Gmina Szprotawa
 • Gmina Żary o statusie miejskim
 • Sobański Edward

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Spółki w składzie:

 • ANDRZEJ SKIBIŃSKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • MIROSŁAW BEREŹNICKI – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • KRZYSZTOF OLIFIROWICZ-KALINOWICZ – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • DAMIAN STACHOWIAK – Sekretarz
 • ŁUKASZ BAJGOT
 • JUSTYNA GRAŻYNA KIELCZYK

Zarząd Spółki: 

 • Prezes Zarządu – Adam Żyrolis
 • Zastępca Prezesa Zarządu  – Krzysztof Woziński