Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 22.07.2019r. (poniedziałek) zbierane będą podpisy Właścicieli pod uchwałą nr 11/2019 w sprawie wykonywania prac modernizacyjnych przez Właścicieli lokali.

Uchwała nr 11 – wykonywanie prac modernizacyjnych przez Właścicieli lokali

Ponadto, informujemy, iż z powodu niskiej frekwencji na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej, zbierane będą podpisy od Właścicieli nieobecnych na zebraniu, pod następującymi uchwałami:

 

Uchwały podjęte w dniu 08.02.2019r.:

– Uchwała nr 1/2019 w sprawie powierzenia czynności związanych z zarzadzaniem nieruchomością wspólną Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze,

– Uchwała nr 2/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat,

– Uchwała nr 3/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawki na fundusz remontowy – nie podjęta,

– Uchwała nr 4/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządcy do występowania na drogę sądową,

– Uchwała nr 5/2019 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia ewidencji kosztów i przychodów, wynikających z zarząd nieruchomością wspólna dla Wspólnoty Mieszkaniowej Augustowska 13-15.

Wszystkie dotychczas podjęte uchwały są do wglądu w siedzibie zarządcy.