ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 

Regionalne TBS w Zielonej Górze, działając jako zarządca nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Augustowskiej 13-15 zwołuje na dzień 08 maja 2019 roku zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Augustowska 13-15 w Zielonej Górze. Zebranie rozpocznie się o godz. 1630 na stołówce szkolnej Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze przy ul. Osiedle Pomorskie 13.

 

Porządek zebrania przewiduje:

 1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego oraz protokolanta zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie planu gospodarczego na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 5. przyjęcia Regulaminu Wspólnoty Mieszkaniowej.
 6. przyjęcia Regulaminu porządku domowego.
 7. przyjęcia Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków.
 8. przyjęcia Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
 9. ustalenia wysokości stawki na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej w 2019 r.
 10. Sprawy różne i wnioski właścicieli.
 11. Zamknięcie zebrania.

Uwagi i propozycje do projektów uchwał oraz do projektów regulaminów należy składać w terminie do 06 maja 2019 roku na podany kontakt: mkozlowska@rtbs.pl lub bezpośrednio w siedzibie zarządcy.

Uchwały podjęte w dniu 08.02.2019r.:

– Uchwała nr 1/2019 w sprawie powierzenia czynności związanych z zarzadzaniem nieruchomością wspólną Regionalnemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze,

– Uchwała nr 2/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat,

– Uchwała nr 3/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawki na fundusz remontowy – nie podjęta,

– Uchwała nr 4/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządcy do występowania na drogę sądową,

– Uchwała nr 5/2019 w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia ewidencji kosztów i przychodów, wynikających z zarząd nieruchomością wspólna dla Wspólnoty Mieszkaniowej Augustowska 13-15.

Wszystkie dotychczas podjęte uchwały są do wglądu w siedzibie zarządcy.