Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Wyceny urealnienia wartości majątku Spółki Regionalnego TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na na wykonanie Wyceny urealnienia wartości majątku Spółki Regionalnego TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe na wykonanie Wyceny urealnienia wartości majątku Spółki
Pytania dotyczące opracowania oferty prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@rtbs.pl.
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym w Gubinie, ul. Sportowa 28.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym w Gubinie, ul. Sportowa 28.

Zapytanie ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Sportowej 28 w Gubinie.
Formularz ofertowy – malowanie klatek Sportowa 28 Gubin – *DOC
Formularz ofertowy – malowanie klatek Sportowa 28 Gubin – *PDF
załączniki:
* Gubin ul. Sportowa 28 rzut
* Gubin ul. Sportowa 28 przekrój
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Krętej 47 w Zielonej Górze.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Krętej 47 w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Krętej 47 w Zielonej Górze.
Formularz ofertowy – malowanie klatek Kręta 47 – *DOC
Formularz ofertowy – malowanie klatek Kręta 47 – *PDF
załączniki:
* ul. Kręta 47 przekrój A i B
* ul. Kręta 47 przekrój D i D
* ul. Kręta 47 rzut parteru
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji na wykonanie zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji budynku wielorodzinnego przy ul. Krętej 39 w Zielonej Górze.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji na wykonanie zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kręta 39 w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji – wykonanie zadaszeń balkonów na ostatniej kondygnacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Kręta 39 w Zielonej Górze
Formularz ofertowy – opracowanie dokumentacji – wykonanie zadaszeń balkonów – *DOC
Formularz ofertowy – opracowanie dokumentacji – wykonanie zadaszeń balkonów – *PDF
_______________________