Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu elektrycznego.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu elektrycznego w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu elektrycznego
Formularz ofertowy – przegląd elektryczny
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu gazowego.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu gazowego w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu gazowego
Formularz ofertowy- przegląd gazowy
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu podestów schodowych oraz murków przy garażach

Regionalne TBS Sp. z  o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu podestów schodowych oraz murków przy garażach w budynku wielorodzinnym w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 15.

Zapytanie ofertowe-Obywatelska 15
_______________________