Zapytanie ofertowe na wykonanie usług kominiarskich

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie drugiego etapu inwestycji tj. adaptacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wiechlicach

Zapytanie ofertowe na wymianę zespołów wejściowych do budynku przy ul. Krętej 39 w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe na opracowanie inwentaryzacji budynków w Żarach

Zapytanie ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Krętej 39 w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe na przebudowę zespołów wejściowych w budynku przy ul. Krętej 39 w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu zadaszeń na budynku wielorodzinnym w Sulechowie przy ul. Kościuszki 18

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Wykonanie częściowego wyburzenia istniejącego nieużytkowanego obiektu w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3 – etap I”