Zaproszenie do składania ofert na wykonanie montażu okapów balkonowych na płytach balkonowych dwóch budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze
przy ul. Obywatelskiej 29 i 31.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na na wykonanie montażu okapów balkonowych na płytach balkonowych dwóch budynków wielorodzinnych
w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 29 i 31.

Zapytanie ofertowe na wykonanie montażu okapów balkonowych na płytach balkonowych WM Obywatelska 29-31
Formularz ofertowy – wykonanie montażu okapów balkonowych – *DOC
Formularz ofertowy – wykonanie montażu okapów balkonowych – *PDF
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie czyszczenia i odnowienia powierzchni drewnianych elewacji dwóch budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze
przy ul. Obywatelskiej 29 i 31.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na na wykonanie czyszczenia i odnowienia powierzchni drewnianych elewacji dwóch budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 29 i 31.

Zapytanie ofertowe na wykonanie czyszczenia i odnowienia powierzchni drewnianych elewacji WM Obywatelska 29-31
Formularz ofertowy – odnowienie elementów elewacji – *DOC
Formularz ofertowy – odnowienie elementów elewacji – *PDF
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku wielorodzinnym w Gubinie przy ulicy Sportowej.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku wielorodzinnym w Gubinie przy ulicy Sportowej.

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji fotowoltaicznej
Formularz ofertowy – instalacja fotowoltaiczna – *DOC
Formularz ofertowy – instalacja fotowoltaiczna – *PDF
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu elektrycznego.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu elektrycznego w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu elektrycznego
Formularz ofertowy – przegląd elektryczny
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie przeglądu gazowego.

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądu gazowego w budynkach będących w zasobach własnych i powierzonych.

Zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu gazowego
Formularz ofertowy- przegląd gazowy
_______________________

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu podestów schodowych oraz murków przy garażach

Regionalne TBS Sp. z  o.o. w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu podestów schodowych oraz murków przy garażach w budynku wielorodzinnym w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 15.

Zapytanie ofertowe-Obywatelska 15
_______________________