Zapytanie ofertowe na malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Krętej 39 w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe na przebudowę zespołów wejściowych w budynku przy ul. Krętej 39 w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usług kominiarskich
 „UWAGA! Przedłuża się termin składana ofert do dnia 23-02-2018r.”

Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu zadaszeń na budynku wielorodzinnym w Sulechowie przy ul. Kościuszki 18

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Wykonanie częściowego wyburzenia istniejącego nieużytkowanego obiektu w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3 – etap I”