Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

cul. Niecała 2G
65-246 Zielona Góra
NIP: 973-06-29-465
Regon: 971191703

Sekretariat:
Halina Kozłowska Tel: 68 452 87 01 Fax: 68 320 02 85

Czynsze i windykacje:
Małgorzata Smoleń, Agata Maruszczak Tel 68 452 87 03
Czynsz prosimy wpłacać na konto: (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)
91 1130 1222 0018 7920 5621 1644

Księgowość: 
Jolanta Ciuk, Wioletta Koniecko Tel 665 334 300

Obsługa Zasobów Mieszkaniowych:
Milena Kozłowska Tel 68 454 73 38
Dorota Wilk Tel 68 452 87 06

Biura czynne w poniedziałek od godz. 7.15 do godz. 16.15
Wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.15 do godz. 15.15

Pogotowie lokatorskie

„ZITON”
os. Kręta (Zielona Góra)
os. Promień (Sulechów)
ul. Kościuszki (Sulechów)
os. Czarkowo (Łężyca)

w dni robocze 7.00 – 15.00 – tel. 068 320 96 90,
w dni robocze 15.00 – 7.00 – tel. 506 108 510,
Dni wolne i święta – tel. 506 108 510

„ZIS”
ul. Sportowa (Gubin)
ul. Koszarowa (Szprotawa)

w dni robocze 7.00 – 15.00 – tel. 068 320 63 30,
w dni robocze 15.00 – 7.00 – tel. 509 960 100,
Dni wolne i święta – tel. 509 960 100

Zapraszamy mieszkańców zasobów RTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze do korzystania z poczty e-mailowej w sprawach usterek, skarg i wniosków pod adresem: sekretariat@rtbs.pl