21lis/23

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – unieważnienie postępowania

Rada Nadzorcza Regionalnego TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. za rok 2023 i 2024”. Rada Nadzorcza Regionalnego TBS Sp. z o. o. dziękuje za złożone oferty.

06lis/23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup nieruchomości w Żarach przy ulicy Witosa

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup działki budowlanej nr 203/6 o powierzchni 1.152 m2, z dostępem do drogi publicznej, położonej przy  ul. Witosa w miejscowości Żary, przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne.  Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział KW prowadzi księgę wieczystą  nr KW nr ZG1R/00027683/4. Ofertę nabycia nieruchomości wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiście  w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne TBS Sp. z o.o., ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra. Dodatkowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać pisząc na adres sekretariat@rtbs.pl, lub osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.Więcej …

05paź/23

SEZON GRZEWCZY – zakończenie prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania

Szanowni Państwo, w najbliższych dniach nastąpi rozpoczęcie sezonu grzewczego. Uprzejmie prosimy o zakończenie wszelkiego rodzaju prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania.  Przypominamy jednocześnie, że w celu prawidłowego funkcjonowania instalacji zawory przy grzejnikach w trakcie rozruchu centralnego ogrzewania powinny być maksymalnie odkręcone.

05wrz/23

Komunikat PSS-E i GIS w związku z ryzykiem występowania bakterii Legionella

W związku z wystąpieniem na terenie Polski bakterii z rodzaju Legionella publikujemy odnośniki do opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy zaleceń dotyczących zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella oraz działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej związane z wystąpieniem przypadków legionelozy. dokumenty do pobrania: Legionella – zalecenia

11maj/23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP 2 KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH ACV O ŁĄCZNEJ MOCY 80 kW

Regionalne TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup używanych 2 kotłów kondensacyjnych ACV o łącznej mocy 80 kW. Kotły do czasu demontażu były sprawne. Ofertę nabycia kotłów wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać: e-mailowo na adres sekretariat@rtbs.pl, osobiście w sekretariacie Spółki, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską na adres: Regionalne TBS Sp. z o.o., ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra, do dnia 30 czerwca 2023 r.

27kwi/23

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZEK NA CENTRALNE OGRZEWANIE

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze informuje, że w związku z zastosowaniem przez Elektrociepłownię Zielona Góra SA ulgi dla gospodarstw domowych w formie maksymalnej ceny dostawy ciepła, zaliczki dotyczące kosztów dostawy ciepła pozostają na dotychczasowym poziomie. W związku z powyższym od 1.05.2023r. obowiązują naliczenia opłat w wysokości obowiązującej w kwietniu 2023r.