05wrz/23

Komunikat PSS-E i GIS w związku z ryzykiem występowania bakterii Legionella

W związku z wystąpieniem na terenie Polski bakterii z rodzaju Legionella publikujemy odnośniki do opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy zaleceń dotyczących zapobiegania zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella oraz działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej związane z wystąpieniem przypadków legionelozy. dokumenty do pobrania: Legionella – zalecenia

06cze/23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup nieruchomości w Żarach przy ulicy Witosa

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup działki budowlanej nr 203/6 o powierzchni 1.152 m2, z dostępem do drogi publicznej, położonej przy  ul. Witosa w miejscowości Żary, przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne.  Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział KW prowadzi księgę wieczystą  nr KW nr ZG1R/00027683/4. Ofertę nabycia nieruchomości wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiście  w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne TBS Sp. z o.o., ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra. Dodatkowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać pisząc na adres sekretariat@rtbs.pl, lub osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.Więcej …

11maj/23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP 2 KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH ACV O ŁĄCZNEJ MOCY 80 kW

Regionalne TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup używanych 2 kotłów kondensacyjnych ACV o łącznej mocy 80 kW. Kotły do czasu demontażu były sprawne. Ofertę nabycia kotłów wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać: e-mailowo na adres sekretariat@rtbs.pl, osobiście w sekretariacie Spółki, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską na adres: Regionalne TBS Sp. z o.o., ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra, do dnia 30 czerwca 2023 r.

27kwi/23

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZEK NA CENTRALNE OGRZEWANIE

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze informuje, że w związku z zastosowaniem przez Elektrociepłownię Zielona Góra SA ulgi dla gospodarstw domowych w formie maksymalnej ceny dostawy ciepła, zaliczki dotyczące kosztów dostawy ciepła pozostają na dotychczasowym poziomie. W związku z powyższym od 1.05.2023r. obowiązują naliczenia opłat w wysokości obowiązującej w kwietniu 2023r.

20mar/23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w imieniu WM Obywatelska 29-31 zaprasza do składania ofert na wykonanie montażu okapów balkonowych na płytach balkonowych dwóch budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 29 i 31.

19paź/18

Rozmowy z BGK NIERUCHOMOŚCI w sprawie inwestycji w gminach.

Spotkanie robocze Burmistrza Szprotawy i Gubina z dyrektorem inwestycyjnym BGKN Pawłem Kruchlikiem oraz zarządem RTBS Z.Góra   BGK Nieruchomości w dniu 18.10.2018 złożyło spółce RTBS Z.Góra PROPOZYCJĘ INWESTYCYJNĄ zorganizowania i finansowania przez Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju, programu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem poprzez budowę budynku wielomieszkaniowego w Wiechlicach oraz możliwości rozszerzenia programu o dalsze nieruchomości.

24maj/18

Wdrażamy RODO

Realizując obowiązek stosowania ujednoliconych zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO. Ogólna klauzula informacyjna RODO.pdf