15Lis/17

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Wykonanie częściowego wyburzenia istniejącego nieużytkowanego obiektu w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3 – etap I” ZapytanieWiecej…

17Lut/17

Z dniem 01 marca 2017r zmienia się adres siedziby Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Siedziba spółki zostaje przeniesiona do budynku pod następującym adresem: ul. Niecała 2G (I piętro), 65-246 ZielonaWiecej…