Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na budowę :

Przetarg 2/2020 – unieważniony
Budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z infrastrukturą na działce numer 187/48 przy ulicy Sportowej w Gubinie.
Data ogłoszenia przetargu: 22-06-2020
Data złożenia dokumentów: 28-07-2020 do godziny 10:00

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na budowę :

Przetarg 1/2020 – unieważniony
Budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z infrastrukturą na działce numer 187/48 przy ulicy Sportowej w Gubinie.
Data ogłoszenia przetargu: 02-01-2020
Data złożenia dokumentów: 23-01-2020 do godziny 10:00

Przetarg 4/2018
Adaptacja budynku sztabowego po JAR na wielorodzinny budynek mieszkalny w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3 – etap II
Data ogłoszenia przetargu: 13-06-2018
Data złożenia dokumentów: 28-06-2018 do godziny 10:00

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na budowę :

Przetarg 1/2017- unieważniony
Budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z infrastrukturą na działce numer 187/48 przy ulicy Sportowej w Gubinie.
Data ogłoszenia przetargu: 13-09-2017
Data złożenia dokumentów: 16-10-2017 do godziny 10:00

Przetarg 2/2017- unieważniony
Budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z infrastrukturą na działce numer 187/49 przy ulicy Sportowej w Gubinie.
Data ogłoszenia przetargu: 14-09-2017
Data złożenia dokumentów: 16-10-2017 do godziny 10:00

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przetarg 3/2017 – unieważniony

Wykonanie częściowego wyburzenia istniejącego nieużytkowego obiektu w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3
etap I

Data ogłoszenia przetargu: 20-09-2017
Data złożenia dokumentów: 06-10-2017 do godziny 10:00

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przetarg 4/2017

Wykonanie częściowego wyburzenia istniejącego nieużytkowego obiektu w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3
etap I

Data ogłoszenia przetargu: 13-09-2017
Data złożenia dokumentów: 31-10-2017 do godziny 10:00

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na budowę :

Przetarg 5/2017
Budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z infrastrukturą na działce numer 187/48 przy ulicy Sportowej w Gubinie. 
Data ogłoszenia przetargu: 30-10-2017
Data złożenia dokumentów: 21-11-2017 do godziny 10:00

Przetarg 6/2017
Budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 wraz z infrastrukturą na działce numer 187/49 przy ulicy Sportowej w Gubinie.
Data ogłoszenia przetargu: 30-10-2017
Data złożenia dokumentów: 21-11-2017 do godziny 10:00

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przetarg 1/2018

Adaptacja budynku sztabowego po JAR na wielorodzinny budynek mieszkalny w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3 – etap II– UNIEWAŻNIONY

Data ogłoszenia przetargu: 01-02-2018
Data złożenia dokumentów: 27-02-2018 do godziny 10:00

Przetarg 2/2018

Adaptacja budynku sztabowego po JAR na wielorodzinny budynek mieszkalny w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3 – etap II – UNIEWAŻNIONY

Data ogłoszenia przetargu: 09-03-2018
Data złożenia dokumentów: 27-03-2018 do godziny 10:00

Przetarg 3/2018

Adaptacja budynku sztabowego po JAR na wielorodzinny budynek mieszkalny w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 2 na dz. nr 363/3 – etap II- UNIEWAŻNIONY

Data ogłoszenia przetargu: 17-04-2018
Data złożenia dokumentów: 15-05-2018 do godziny 10:00