21lis/23

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – unieważnienie postępowania

Rada Nadzorcza Regionalnego TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. za rok 2023 i 2024”. Rada Nadzorcza Regionalnego TBS Sp. z o. o. dziękuje za złożone oferty.

06lis/23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup nieruchomości w Żarach przy ulicy Witosa

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup działki budowlanej nr 203/6 o powierzchni 1.152 m2, z dostępem do drogi publicznej, położonej przy  ul. Witosa w miejscowości Żary, przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne.  Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział KW prowadzi księgę wieczystą  nr KW nr ZG1R/00027683/4. Ofertę nabycia nieruchomości wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiście  w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne TBS Sp. z o.o., ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra. Dodatkowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać pisząc na adres sekretariat@rtbs.pl, lub osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty.Więcej …