LOGOWANIE: e-Opłaty dla WSPÓLNOT: https://pwi.probit.com.pl/rtbszgzn/login.seam

Rejestracja nowego loginu do e-Opłat:
Nowe dane dostępu zostaną wysłane w ciągu 3 dni roboczych na podany adres e-mail.

    Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze informuje, że jest administratorem danych osobowych wskazanych powyżej, a nadto, że dane te będą przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji umowy najmu zawartej z osobami, których dane dotyczą.

    Osobom, które udostępnią Regionalnemu TBS Spółce z o.o. dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich korekty.

    Udostępnienie  danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne.