Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu na działce numer 187/48 przy ulicy Sportowej w Gubinie.