Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu na działce numer 187/49 przy ulicy Sportowej w Gubinie.