All posts by RTBS

27kwi/23

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZEK NA CENTRALNE OGRZEWANIE

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze informuje, że w związku z zastosowaniem przez Elektrociepłownię Zielona Góra SA ulgi dla gospodarstw domowych w formie maksymalnej ceny dostawy ciepła, zaliczki dotyczące kosztów dostawy ciepła pozostają na dotychczasowym poziomie. W związku z powyższym od 1.05.2023r. obowiązują naliczenia opłat w wysokości obowiązującej w kwietniu 2023r.

20mar/23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w imieniu WM Obywatelska 29-31 zaprasza do składania ofert na wykonanie montażu okapów balkonowych na płytach balkonowych dwóch budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 29 i 31.