All posts by RTBS

11maj/23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP 2 KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH ACV O ŁĄCZNEJ MOCY 80 kW

Regionalne TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup używanych 2 kotłów kondensacyjnych ACV o łącznej mocy 80 kW. Kotły do czasu demontażu były sprawne. Ofertę nabycia kotłów wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać: e-mailowo na adres sekretariat@rtbs.pl, osobiście w sekretariacie Spółki, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską na adres: Regionalne TBS Sp. z o.o., ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra, do dnia 30 czerwca 2023 r.

27kwi/23

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZEK NA CENTRALNE OGRZEWANIE

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze informuje, że w związku z zastosowaniem przez Elektrociepłownię Zielona Góra SA ulgi dla gospodarstw domowych w formie maksymalnej ceny dostawy ciepła, zaliczki dotyczące kosztów dostawy ciepła pozostają na dotychczasowym poziomie. W związku z powyższym od 1.05.2023r. obowiązują naliczenia opłat w wysokości obowiązującej w kwietniu 2023r.

20mar/23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Regionalne TBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze w imieniu WM Obywatelska 29-31 zaprasza do składania ofert na wykonanie montażu okapów balkonowych na płytach balkonowych dwóch budynków wielorodzinnych w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 29 i 31.