Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze informuje,
że w związku z zastosowaniem przez Elektrociepłownię Zielona Góra SA ulgi dla gospodarstw domowych
w formie maksymalnej ceny dostawy ciepła, zaliczki dotyczące kosztów dostawy ciepła pozostają
na dotychczasowym poziomie.

W związku z powyższym od 1.05.2023r. obowiązują naliczenia opłat w wysokości obowiązującej
w kwietniu 2023r.

Kierownik Działu Rozliczeń

Małgorzata Smoleń