Rada Nadzorcza Regionalnego TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze informuje o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. za rok 2023 i 2024”.

Rada Nadzorcza Regionalnego TBS Sp. z o. o. dziękuje za złożone oferty.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – unieważnienie postępowania