ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRANIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Regionalne TBS w Zielonej Górze, działając jako zarządca nieruchomości położonej w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 15, zwołuje
na dzień 25 marca 2019r. zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Obywatelska 15 w Zielonej Górze. Zebranie rozpocznie się o godz. 17:30 w siedzibie zarządcy, w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G (wejście obok apteki, I piętro).