Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej zwołuje na dzień 20 marca 2017r. zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Obywatelska 15 w Zielonej Górze.

Zebranie rozpocznie się o godz. 1700 w stołówce Szkoły Podstawowej nr 11, przy ul. Spawaczy 3D w Zielonej Górze.