Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej zwołuje na dzień 30 marca 2017r. zebranie
Wspólnoty Mieszkaniowej Obywatelska 25-27 w Zielonej Górze.

Zebranie rozpocznie się o godz. 1700  w stołówce Szkoły Podstawowej nr 11,
przy ul. Spawaczy 3D w Zielonej Górze.

Regulamin Wspólnoty Mieszkaniowej
Regulamin rozliczenia wody
Regulamin porządku domowego
Regulamin rozliczenia ciepła