Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup działki budowlanej nr 203/6 o powierzchni 1.152 m2, z dostępem do drogi publicznej, położonej przy  ul. Witosa w miejscowości Żary, przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne wielorodzinneDla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział KW prowadzi księgę wieczystą  nr KW nr ZG1R/00027683/4.

Ofertę nabycia nieruchomości wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiście  w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Regionalne TBS Sp. z o.o., ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra. Dodatkowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać pisząc na adres sekretariat@rtbs.pl, lub osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie cena nabycia.

Wybrany oferent zobowiązany będzie w ciągu siedmiu dni od powiadomienia o wyborze, do wpłacenia zaliczki w wysokości 10 procent proponowanej ceny, która będzie zaliczona na poczet należności końcowej. Koszty notarialne pokrywa nabywca.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Właściciel zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru podmiotu kupującego, jak również do zakończenia procedury przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.