ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup nieruchomości w Gubinie przy ulicy Sportowej

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G, zaprasza do składania ofert na zakup dwóch nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, położonych w Gubinie przy ul. Sportowej:

– działka nr 187/45 o pow. 0,2172 ha, KW nr ZG2K/00012295/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie,

– działka nr 187/51 o pow. 0,3608 ha, KW ZG2K/00012295/0   prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie.

Ofertę nabycia dwóch nieruchomości łącznie wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiście  w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Regionalne TBS Sp. z o.o. ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra, do dnia 11 czerwca 2021 roku. Dodatkowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać pisząc na adres sekretariat@rtbs.pl, lub osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie cena nabycia.

Wybrany oferent zobowiązany będzie w ciągu siedmiu dni od powiadomienia o wyborze, do wpłacenia zaliczki w wysokości 10 procent proponowanej ceny, która będzie zaliczona na poczet należności końcowej. Koszty notarialne pokrywa nabywca.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Właściciel zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru podmiotu kupującego, jak również do zakończenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.