Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup działki budowlanej nr 203/6 o powierzchni 1.152 m2, z dostępem do drogi publicznej, położonej przy  ul. Witosa w miejscowości Żary. 

Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział KW prowadzi księgę wieczystą  nr KW nr ZG1R/00027683/4.

Ofertę o zainteresowaniu zakupem nieruchomości wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Regionalne TBS Sp. z o.o. ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra nie później, niż do 23 kwietnia 2021r.

Dodatkowe informacje nt. nieruchomości można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu  68 452-87-01.

Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie cena.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Właściciel zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru podmiotu kupującego, jak również do zakończenia procedury przed upływem terminu, o którym mowa powyżej.