Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza do złożenia oferty na zakup działki nr 363/3 o pow. 0,4654 ha, KW ZG1G/00053833/2, częściowo zabudowanej kondygnacją piwnic o pow. 1277,06 m2, położonej przy ul. Jesionowej w miejscowości Wiechlice, dla której wydano pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego.

Dla przedmiotowego obszaru istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie teren ten oznaczony jest symbolem MP – teren zabudowy mieszkaniowej i produkcyjnej.

Ofertę nabycia nieruchomości wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne TBS sp. z o.o. ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra, do dnia 11 września 2020 roku. Dodatkowe informacje na temat ww. nieruchomości można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 68 452 87 01, pisząc na adres sekretariat@rtbs, lub osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie cena nabycia.

Więcej szczegółów w załączniku poniżej:

Zaproszenie dz.Wiechlice