Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na budowę Budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 wraz z infrastrukturą na działce numer 187/48 przy ulicy Sportowej w Gubinie

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie spółki do dnia 23 stycznia 2020 r. do godz. 10:00

Dokumenty dotyczące przetargu znajdują się TUTAJ