Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G, zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej o pow. 0,1637 ha, zabudowanej budynkiem koszarowym o pow. 2128,5 m², położonej w Gubinie przy ul. Wyzwolenia,     nr dz. 105/24, KW ZG2K/00008884/5.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie spółki do dnia 09 stycznia 2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty o czym niezwłocznie poinformuje oferentów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.