Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G, zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej nr dz.187/45 o powierzchni 0,2172 ha, księga wieczysta ZG2K/00012295/0, położonej w Gubinie przy ul. Sportowej,przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie spółki do dnia 09 stycznia 2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty o czym niezwłocznie poinformuje oferentów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.