ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na zakup nieruchomości niezabudowanej dz. Nr 187/49 przy ul. Sportowej w Gubinie.

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup działki nr 187/49, położonej przy ul. Sportowej w miejscowości Gubin o powierzchni 0,2236 ha, przeznaczonej pod budynek wielorodzinny dla budowy którego wydano pozwolenie na budowę nr 362/2016.

Ofertę nabycia nieruchomości wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiście w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Regionalne TBS Sp. z o.o. ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra, do dnia 18 czerwca 2019 roku. Dodatkowe informacje nt. nieruchomości można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 68 452-87-01 lub osobiście po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty (osoba do kontaktu p. Krzysztof Woziński). Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie oświadczenie o realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz cena nabycia.

Wybrany oferent zobowiązany będzie w ciągu siedmiu dni od powiadomienia o wyborze, do wpłacenia zaliczki w wysokości 10 procent proponowanej ceny, która będzie zaliczona na poczet należności końcowej. Koszty notarialne pokrywa nabywca.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Właściciel zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru podmiotu kupującego, jak również do zakończenia lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *