11maj/23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP 2 KOTŁÓW KONDENSACYJNYCH ACV O ŁĄCZNEJ MOCY 80 kW

Regionalne TBS Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup używanych 2 kotłów kondensacyjnych ACV o łącznej mocy 80 kW. Kotły do czasu demontażu były sprawne. Ofertę nabycia kotłów wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać: e-mailowo na adres sekretariat@rtbs.pl, osobiście w sekretariacie Spółki, pocztą tradycyjną, przesyłką kurierską na adres: Regionalne TBS Sp. z o.o., ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra, do dnia 30 czerwca 2023 r.