24Maj/21

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – ŻARY

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup nieruchomości w Żarach przy ulicy Witosa Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup działki budowlanej nr 203/6 o powierzchni 1.152 m2, z dostępem do drogi publicznej, położonej przy  ul. Witosa w miejscowości Żary, przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne wielorodzinne.  Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział KW prowadzi księgę wieczystą  nr KW nr ZG1R/00027683/4. Ofertę nabycia nieruchomości wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiście  w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne TBS Sp. z o.o. ul. Niecała 2G, 65-246 Zielona Góra, do dnia 11 czerwca 2021 roku. DodatkoweRead More…

24Maj/21

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – GUBIN

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup nieruchomości w Gubinie przy ulicy Wyzwolenia Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G, zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej o pow. 0,1637 ha, zabudowanej trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem koszarowym o pow. użytkowej 2128,5 m², kubaturze 18856 m³, położonej w Gubinie przy ul. Wyzwolenia, nr dz. 105/24, KW ZG2K/00008884/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie. Ofertę nabycia nieruchomości wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiście  w sekretariacie Spółki lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Regionalne TBS Sp. z o.o. ul. Niecała 2G, 65-246 ZielonaRead More…

24Maj/21

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – GUBIN

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup nieruchomości w Gubinie przy ulicy Sportowej Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G, zaprasza do składania ofert na zakup dwóch nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, położonych w Gubinie przy ul. Sportowej: – działka nr 187/45 o pow. 0,2172 ha, KW nr ZG2K/00012295/0 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie, – działka nr 187/51 o pow. 0,3608 ha, KW ZG2K/00012295/0   prowadzona przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie. Ofertę nabycia dwóch nieruchomości łącznie wraz z podaniem proponowanej ceny należy składać osobiścieRead More…