03Gru/19

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zakup nieruchomości

Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Niecałej 2G, zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości gruntowej nr dz.187/45 o powierzchni 0,2172 ha, księga wieczysta ZG2K/00012295/0, położonej w Gubinie przy ul. Sportowej,przeznaczonej pod budownictwo wielorodzinne. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby spółki ul. Niecała 2g w Zielonej Górze .